Andel förtidspensionärer, Lidingö

Lidingö stad ligger i Stockholms län och har 48 005 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det fjärde lägsta i landet med 2,0 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.