Andel företagare, Lidingö

Lidingö stad ligger i Stockholms län och har 48 162 invånare. Värdet för andel företagare är det 33:e högsta i landet med 9,8 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.