Förvärvsfrekvens, Lidingö

Lidingö kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 47 818 människor (2018). Landarealen är 30 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.