Andel högutbildade, Lidingö

Lidingö kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 48 123 människor (2019). Landarealen är 30 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.