Andel högutbildade, Lidingö

Lidingö stad ligger i Stockholms län och har 48 162 invånare. Värdet för andel högutbildade är det femte högsta i landet med 48,9 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.