Andel högutbildade, Lidingö

Lidingö kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 47 818 människor (2018). Landarealen är 30 kvadratkilometer.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.