Skattesats, Lidingö

Lidingö stad ligger i Stockholms län och har 48 432 invånare. Under 2023 uppgick kommunalskatten i Lidingö stad till 29,92 procent, vilket var den sjunde lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.