Skattesats, Lidingö

Lidingö kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 47 818 människor (2018). Landarealen är 30 kvadratkilometer.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.