Skattesats, Lidingö

Lidingö stad ligger i Stockholms län och har 48 005 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Lidingö stad till 30,07 procent, vilket var den sjunde lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.