Skattesats, Lidingö

Lidingö stad ligger i Stockholms län och har 48 324 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Lidingö stad till 30,22 procent, vilket var den sjätte lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.