Befolkningsökning, Lidingö

Lidingö stad ligger i Stockholms län och har 48 162 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Lidingö stad nära genomsnittet med 0,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.