Befolkningsökning, Lidingö

Lidingö stad ligger i Stockholms län och har 48 324 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Lidingö stad nära genomsnittet med 0,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.