Befolkningsökning, Lidingö

Lidingö stad ligger i Stockholms län och har 48 005 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Lidingö stad nära genomsnittet med 1,7 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.