Medelålder, Lidingö

Lidingö stad ligger i Stockholms län och har 48 005 invånare. Värdet för medelålder är det 70:e lägsta i landet med 41,4 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.