Medelålder, Lidingö

Lidingö stad ligger i Stockholms län och har 48 162 invånare. Värdet för medelålder är det 79:e lägsta i landet med 41,9 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.