Kommunens kostnader, Järfälla

Järfälla kommun ligger i Stockholms län och har 86 330 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det tionde lägsta i landet med 53 207 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.