Kommunens kostnader, Järfälla

Järfälla kommun ligger i Stockholms län och har 83 170 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det elfte lägsta i landet med 49 860 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.