Kommunens skatteintäkter, Järfälla

Järfälla kommun ligger i Stockholms län och har 83 170 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är nära genomsnittet med 46 017 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.