Andel förtidspensionärer, Järfälla

Järfälla kommun ligger i Stockholms län och har 81 274 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 31:a lägsta i landet med 3,2 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.