Andel förtidspensionärer, Järfälla

Järfälla kommun ligger i Stockholms län och har 83 170 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 31:a lägsta i landet med 3,0 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.