Andel företagare, Järfälla

Järfälla kommun ligger i Stockholms län och har 83 170 invånare. Värdet för andel företagare är det 51:a lägsta i landet med 5,1 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.