Andel högutbildade, Järfälla

Järfälla kommun ligger i Stockholms län och har 83 170 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 41:a högsta i landet med 29,7 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.