Skattesats, Järfälla

Järfälla kommun ligger i Stockholms län och har 83 170 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Järfälla kommun till 31,07 procent, vilket var den nittonde lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.