Skattesats, Järfälla

Järfälla kommun ligger i Stockholms län och har 86 330 invånare. Under 2024 uppgick kommunalskatten i Järfälla kommun till 31,62 procent, vilket var den 30:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.