Befolkningsökning, Järfälla

Järfälla kommun ligger i Stockholms län och har 81 274 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Järfälla kommun den trettonde högsta i landet med 6,3 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.