Befolkningsökning, Järfälla

Järfälla kommun ligger i Stockholms län och har 86 330 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Järfälla kommun den femte högsta i landet med 6,2 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.