Befolkningsökning, Järfälla

Järfälla kommun ligger i Stockholms län och har 85 460 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Järfälla kommun den femte högsta i landet med 6,8 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.