Medelålder, Järfälla

Järfälla kommun ligger i Stockholms län och har 81 274 invånare. Värdet för medelålder är det artonde lägsta i landet med 39,1 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.