Kommunens kostnader, Huddinge

Huddinge kommun ligger i Stockholms län och har 113 920 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det artonde lägsta i landet med 56 042 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.