Kommunens skatteintäkter, Huddinge

Huddinge kommun ligger i Stockholms län och har 113 920 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 93:e högsta i landet med 51 319 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.