Största privata arbetsgivare, Huddinge

Huddinge kommun ligger i Stockholms län och har 113 920 invånare. IKEA SVENSKA FÖRSÄLJNINGS AKTIEBOLAG är största privata arbetsgivare och med 825 anställda (år 2024) den 59:e största sådana bland landets kommuner.

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.