Andel förtidspensionärer, Huddinge

Huddinge kommun ligger i Stockholms län och har 113 234 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det femtonde lägsta i landet med 2,6 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.