Andel förtidspensionärer, Huddinge

Huddinge kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 111 722 människor (2018). Landarealen är 131 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.