Andel företagare, Huddinge

Huddinge kommun ligger i Stockholms län och har 113 920 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 10,5 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-65 som driver ett eget företag.