Andel företagare, Huddinge

Huddinge kommun ligger i Stockholms län och har 113 951 invånare. Värdet för andel företagare är nära genomsnittet med 6,9 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.