Sysselsättningsgrad, Huddinge

Huddinge kommun ligger i Stockholms län och har 113 920 invånare. Värdet för sysselsättningsgrad är det 75:e lägsta i landet med 80,1 procent.

Andel av befolkningen 20-65 år som klassas som förvärvsarbetade.