Andel högutbildade, Huddinge

Huddinge kommun ligger i Stockholms län och har 114 504 invånare. Värdet för andel högutbildade är det 31:a högsta i landet med 32,4 procent.

Andel personer med minst 3 års eftergymnasial utbildning i åldersgruppen 25-64 år.