Skattesats, Huddinge

Huddinge kommun ligger i Stockholms län och har 113 951 invånare. Under 2022 uppgick kommunalskatten i Huddinge kommun till 31,55 procent, vilket var den 34:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.