Befolkningsökning, Huddinge

Huddinge kommun ligger i Stockholms län och har 113 920 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Huddinge kommun nära genomsnittet med 0,6 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.