Befolkningsökning, Huddinge

Huddinge kommun ligger i Stockholms län och har 114 504 invånare. Mellan åren 2019-2022 var befolkningsökningen i Huddinge kommun nära genomsnittet med 1,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.