Befolkningsökning, Huddinge

Huddinge kommun ligger i Stockholms län och har 113 951 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Huddinge kommun den 92:a högsta i landet med 2,0 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.