Medelålder, Huddinge

Huddinge kommun ligger i Stockholms län och har 114 504 invånare. Värdet för medelålder är det femte lägsta i landet med 38,3 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.