Medelålder, Huddinge

Huddinge kommun ligger i Stockholms län och har 113 920 invånare. Värdet för medelålder är det sjätte lägsta i landet med 38,7 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.