Medelålder, Huddinge

Huddinge kommun ligger i Stockholms län och har 113 951 invånare. Värdet för medelålder är det femte lägsta i landet med 38,1 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.