Medelålder, Huddinge

Huddinge kommun ligger i Stockholms län och har 113 234 invånare. Värdet för medelålder är det tredje lägsta i landet med 37,6 år.

Medelålder på befolkningen boende i kommunen den 31 december varje år.