Invånare i kommunen, Huddinge

Huddinge kommun ligger i Stockholms län och har 113 920 invånare. Antalet invånare i kommunen är det fjortonde högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.