Kommunens kostnader, Haninge

Haninge kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 92 095 människor (2019). Landarealen är 458 kvadratkilometer.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.