Kommunens kostnader, Haninge

Haninge kommun ligger i Stockholms län och har 93 690 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det sextonde lägsta i landet med 52 519 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.