Kommunens kostnader, Haninge

Haninge kommun ligger i Stockholms län och har 97 683 invånare. Värdet för kommunens kostnader är det trettonde lägsta i landet med 54 659 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.