Kommunens skatteintäkter, Haninge

Haninge kommun ligger i Stockholms län och har 95 658 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det 46:e lägsta i landet med 44 072 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.