Anställda i kommunen, Haninge

Haninge kommun ligger i Stockholms län och har 95 658 invånare. Värdet för anställda i länet är det 37:e högsta i landet med 4 431 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.