Största privata arbetsgivare, Haninge

Haninge kommun ligger i Stockholms län och har 95 658 invånare. Dagab Inköp & Logistik AB är största privata arbetsgivare och med 725 anställda (nov 2020) den 63:e största sådana bland landets kommuner.

Största privata arbetsgivare. Uppgifterna hämtas från SCB:s företagsregister och avser läget i november varje år. Observera att siffrorna över antal anställda är ungefärliga. Se även fotnot.