Andel förtidspensionärer, Haninge

Haninge kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 92 095 människor (2019). Landarealen är 458 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.