Andel förtidspensionärer, Haninge

Haninge kommun ligger i Stockholms län och har 93 690 invånare. Värdet för andel förtidspensionärer är det 40:e lägsta i landet med 3,5 procent.

Antal personer registrerade med sjuk- och aktivitetsersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.