Andel företagare, Haninge

Haninge kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 92 095 människor (2019). Landarealen är 458 kvadratkilometer.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.