Förvärvsfrekvens, Haninge

Haninge kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 89 989 människor (2018). Landarealen är 458 kvadratkilometer.

Andel av befolkningen 20-64 år som förvärvsarbetade någon gång under året. Redovisas i procent.