Förvärvsfrekvens, Haninge

Haninge kommun ligger i Stockholms län och har 93 690 invånare. Värdet för förvärvsfrekvens är nära genomsnittet med 80,5 procent.

Andel av befolkningen 20-64 år som klassas som förvärvsarbetade. Tidsseriebrott mellan 2018 och 2019 då SCB övergick till ny metod. Läs mer hos SCB - RAMS.