Skattesats, Haninge

Haninge kommun ligger i Stockholms län och har 93 690 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Haninge kommun till 31,76 procent, vilket var den 38:e lägsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.