Befolkningsökning, Haninge

Haninge kommun ligger i Stockholms län och har 95 658 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Haninge kommun den tionde högsta i landet med 6,3 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.