Befolkningsökning, Haninge

Haninge kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 89 989 människor (2018). Landarealen är 458 kvadratkilometer.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.