Befolkningsökning, Haninge

Haninge kommun ligger i Stockholms län och har 93 690 invånare. Mellan åren 2017-2020 var befolkningsökningen i Haninge kommun den tionde högsta i landet med 6,4 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.