Befolkningsökning, Haninge

Haninge kommun ligger i Stockholms län och har 99 751 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Haninge kommun den fjärde högsta i landet med 6,5 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.