Invånare i kommunen, Haninge

Haninge kommun ligger i Stockholms län och har 97 683 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 21:a högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.