Invånare i kommunen, Haninge

Haninge kommun ligger i Stockholms län och har 99 751 invånare. Antalet invånare i kommunen är det tjugonde högsta i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.