Invånare i kommunen, Haninge

Haninge kommun ligger i Stockholms län och har 95 658 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 22 i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.