Företagens lönsamhet, Ekerö

Ekerö kommun ligger i Stockholms län och har 29 123 invånare. Värdet för företagens lönsamhet är nära genomsnittet med 12,8 procent.

Företagens lönsamhet beräknas som avkastningen på det sysselsatta kapitalet. Satmliga privata aktiebolag är inkluderande frånsett den finansiella sektorn, samt fiskeri-, skogsbruk, och jordbrukssektorn.