Kommunens kostnader, Ekerö

Ekerö kommun ligger i Stockholms län och har 28 808 invånare. Värdet för kommunens kostnader är nära genomsnittet med 68 796 kr per invånare.

Avser kommunens totala nettokostnader dividerat med antal invånare. Nettokostnaden avser verksamhetskostnader samt kostnader för avskrivningar minus verksamhetens intäkter. Nettokostnaden visar alltså hur stor del av verksamheten som kommunen måste finansiera med skattemedel, generella statsbidrag och utjämning.