Kommunens skatteintäkter, Ekerö

Ekerö kommun ligger i Stockholms län och har 29 123 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det tionde högsta i landet med 60 223 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.