Kommunens skatteintäkter, Ekerö

Ekerö kommun ligger i Stockholms län och har 29 096 invånare. Värdet för kommunens skatteintäkter är det elfte högsta i landet med 56 526 kr per invånare.

Kommunens skatteintäkter dividerat med antal invånare. Avser de preliminära intäkterna från kommunalskatten baserat på kommunens eget skatteunderlag.