Anställda i kommunen, Ekerö

Ekerö kommun ligger i Stockholms län och har 29 096 invånare. Värdet för anställda i länet är nära genomsnittet med 1 408 antal årsarbetande.

Antal årsarbetande i kommun eller region. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade.