Andel förtidspensionärer, Ekerö

Ekerö kommun ligger i Stockholms län och har en befolkning på 28 308 människor (2018). Landarealen är 216 kvadratkilometer.

Antal personer registrerade med Aktivitets- och sjukersättning hos Försäkringskassan i december varje år som andel av befolkningen 16-64 år.