Andel företagare, Ekerö

Ekerö kommun ligger i Stockholms län och har 29 123 invånare. Värdet för andel företagare är det sextonde högsta i landet med 15,5 procent.

Den här variabeln visar det hur stor andel av befolkningen i åldern 20-64 som driver ett eget företag.